Donateursactie in Nieuwe Niedorp en Oude Niedorp

  • juni 28, 2016
150 150 Niedorps Fanfare

Vroeger dan in voorgaande jaren heeft u in mei een brief ontvangen van Niedorps Fanfare om een vrijwillige bijdrage aan ons over te maken ter ondersteuning van de kosten die we als vereniging moeten maken om muzieklessen voor de jeugd te kunnen financieren. Deze brief was als bijlage meegestuurd met het Niedorper Weekblad net voor Pinksteren. Waarschijnlijk is deze brief aan Uw aandacht ontsnapt met het oog op de drukke pinksterdagen, zodat wij u vragen, voor zover dit nog niet is gebeurd,  dit jaar alsnog een bijdrage over te maken naar rek. nr. NL46 RABO 0370 9107 37 t.n.v. Niedorps Fanfare. Alle mensen die reeds een bedrag hebben overgemaakt of dit nog gaan doen,  willen wij heel hartelijk bedanken.