Historie

Het begin.

In het voorjaar van 1948 maken de leden van “Crescendo” (opgericht in 1907) uit Oude Niedorp zich zorgen over het voortbestaan van hun vereniging. Het aantal leden is slechts 18 en voor het ergste moet worden gevreesd. In Nieuwe Niedorp is de situatie nog erger. Daar ligt “Excelsior” (opgericht in 1896) al enige jaren stil.

Bij Crescendo doet men pogingen om verandering in de situatie aan te brengen. Het bestuur zoekt contact met Sint Martinus uit ’t Veld om over een fusie te praten. Het klikt tussen beide verenigingen niet voldoende om samen verder te gaan. Vervolgens gaan er stemmen op om contact te zoeken met het in ruste zijnde Excelsior. Na een paar vergaderingen wordt besloten om het samen te proberen. De eerste repetitie wordt op 6 juli 1948 in zaal Mijts op ‘t Verlaat gehouden.

Over de exacte datum van oprichting is in de loop der tijd enige verwarring ontstaan. Vast staat dat de eerste ledenvergadering waarin het (eerste) definitieve bestuur wordt gekozen op 15 maart 1949 wordt gehouden. Van deze datum wordt in de loop der tijd als officiële oprichtingsdatum uitgegaan. De nieuwe vereniging krijgt als naam “Niedorps Fanfarecorps”, die al snel wordt veranderd in “Niedorps Fanfare”.

Dirigenten

Het was vanzelfsprekend dat Jaap den Das uit Schoorl, die sinds het najaar van 1945 dirigent van Crescendo was, de eerste dirigent, van de nieuwe vereniging werd. Vooral op zijn aandringen werd in 1961 bij de aanschaffing van nieuwe instrumenten overgegaan op lage stemming. In de ledenvergadering van 1967 werd hij gehuldigd voor het feit, dat hij meer dan twintig jaar dirigent in Niedorp was. Zijn overlijden op 18 mei 1969 was een zware slag voor de vereniging. Het door hem ingestelde festival, dat nog steeds wordt gehouden en waaraan Niedorps Fanfare lange tijd heeft deelgenomen en georganiseerd, is te zijner nagedachtenis naar hem vernoemd.

Hij werd korte tijd opgevolgd door de heer Krijgsman uit Wormerveer. Daarna werd de heer H. Dekker uit Oudorp als dirigent aangesteld. Mede dankzij zijn inbreng en verdienste is de vereniging in stand gebleven. Hij stopte in 1972 om persoonlijke redenen en werd op zijn voorstel opgevolgd door Nico Braas uit De Goorn. Met diens komst volgde er een bloeiperiode, die in 1979 met een promotie naar de ereafdeling een hoogtepunt bereikte. Het was bijzonder jammer dat hij wegens ziekte in juni 1986 voorlopig en in juni 1987 definitief, als dirigent moest afhaken. Cees Brugman uit Castricum nam op 19 september 1986 de dirigeerstok van hem over. Omdat het niet klikte werd de samenwerking begin 1987 beëindigd en deed Gea Dijkstra uit Schagen op 6 februari haar entree als dirigent. Onder haar leiding werden diverse successen behaald. Toch werd ter verhoging van het muzikale niveau in februari 1993 Ton van de Kieft uit Alkmaar als nieuwe dirigent aangesteld. Er volgden diverse successen zoals in 1998 promotie naar de Vaandel/Superieure afdeling. Na twaalf jaar vond Ton dat het tijd werd om de dirigeerstok over te geven. In februari 2005 werd afscheid van hem genomen waarna Bart Koning, oorspronkelijk afkomstig uit Limburg, als nieuwe dirigent aantrad. Onder zijn leiding werd een aantal grote concerten (Dot Event genaamd) met bekende artiesten zoals o.a. Danny de Munck, Bastiaan Ragas en Karin Bloemen gegeven.
Bart bleef als dirigent aan tot januari 2015. Michiel Drijver uit Wieringerwaard volgde hem in maart 2015 op. Door persoonlijke omstandigheden moest hij al na ruim een jaar helaas bedanken. Hij heeft zich tijdens dat jaar bijzonder ingespannen, vooral om het Dot Event met Anita Meijer op 14 november 2015 te doen slagen. Vanaf 1 september 2016 keerde Ton van de Kieft weer als dirigent terug, hij heeft één Dot Event voor het orkest gestaan in 2018 toen de 3JS met orkest meespeelde. Thomas Geerts is momenteel de dirigent na een korte stint van Jeroen Drenth die als invaldirigent het orkest onderhanden nam.

Concoursen, Festivals, Concerten

In de loop der tijd werd aan diverse concoursen deelgenomen. Van 1948 tot 1956 aan die van de West-Friese bond; later aan die van de KNF en de ANUM. Een hoogtepunt was het ANUM-concours in de Stadsgehoorzaal in Leiden op 11 november 1979 waar het korps promoveerde naar de Ere-afdeling. Sinds 1974 was dit de derde achtereenvolgende promotie onder leiding van Nico Braas. En het werd onder Ton van de Kieft nog succesvoller. Op 28 november 1998 werd op het KNMF-concours in Huizen een eerste prijs behaald met promotie naar de Vaandelafdeling. Bijzonder was het Nederlands Kampioenschap bij het eerste Dutch Entertainment op 1 november 1997, een nieuw concours van de KNF, waarbij de nadruk lag op entertainment.

Verder waren er nog diverse festivals waaraan werd deelgenomen, zoals onder meer het Den Das Festival, het zelf georganiseerde Niedorp Festival en het Oeral Festival op Terschelling.
Ter gelegenheid van het op 27 november 1993 gehouden vijftiende Niedorp Festival werd het door de componist Kees Vlak gecomponeerde concertstuk The New Village, dat de geschiedenis van Nieuwe Niedorp uitbeeldt, uitgevoerd.

Vanaf het begin werd er jaarlijks een concert voor het publiek gegeven in Oude en Nieuwe Niedorp en later op ’t Verlaat. Vele jaren werd daarbij medewerking verleend door de toneelvereniging Molière uit Oude Niedorp. Door de verminderde publieke belangstelling en ook het minder geschikt worden van de accommodaties vervielen de concerten in Oude Niedorp en op ’t Verlaat. Sinds november 1976 zijn daarvoor koffieconcerten enz. in de plaats gekomen. Ook kerkconcerten zijn in trek. Dit was trouwens in de beginperiode ook het geval. Er zijn toen, ook in samenwerking met het inmiddels ter ziele gegane Hugo uit Heerhugowaard, diverse kerkconcerten gegeven in onder meer de Niedorpen, Heerhugowaard, Aartswoud, Hensbroek en Callantsoog. Een aparte sfeer hebben de concerten in de ruïnekerk in Oude Niedorp.

Bijzonder zijn de concerten met bekende artiesten als Marco Bakker, Margriet Eshuijs (tweemaal met één keer in het Kurhaus in Scheveningen), Danny de Munck, Bastiaan Ragas, Karin Bloemen, Anita Meijer en de 3JS.

Niedorps Fanfare heeft nog diverse andere ensembles gekend, zoals de Strukketrekkers (blaaskapel omstreeks 1953),de Torenblazers (blaaskapel omstreeks 1978), een Koperensemble (eind jaren ’70), de White Fantasy Band (1985) en Onderuit (dweilorkest, 1994), dat in 1997 wegens gebrek aan animo daadwerkelijk onderuit ging. Momenteel is er natuurlijk nog een opleidingsorkest.