Monthly Archives :

juni 2016

Afscheid

800 600 Niedorps Fanfare

Afgelopen zaterdag vierden we de nadering van het einde van het seizoen bij Jan Cees met een goed verzorgde barbecue, waarvan heel veel leden met of zonder partner hebben genoten. Ook de jongste jeugd was in groten getale aanwezig en werd vanaf 16.00 uur met leuke spelletjes bezig gehouden. Als extra attractie konden we nagenieten van de geweldige film, die van het laatste DOT-event is gemaakt. Het was weer volop genieten, maar ook met een tikkeltje weemoed om onze Michiel zo volop in actie te zien. Deze avond stond namelijk ook in het teken van afscheid nemen van onze inspirerende dirigent Michiel Drijver, die door persoonlijke omstandigheden onze vereniging aan het einde van dit seizoen zal verlaten. Janneke memoreerde in haar toespraak de vele mooie concerten die we onder zijn leiding mochten geven en ook de goede samenwerking die ertoe heeft geleid dat Niedorps Fanfare de weg omhoog weer heeft teruggevonden.

De foto’s zijn hier te bekijken.

14 juli Voorspeelavond leerlingen en opleidingsorkest

800 532 Niedorps Fanfare

Nog even dit: 14 juli gaan de leerlingen in groepjes optreden omdat het de afsluiting van het seizoen is. Jongelui ga daar nog even lekker voor oefenen en nodig iedereen alvast uit om te komen kijken.
Ook als je het nog niet aan durft om een stukje te spelen vinden we het ontzettend  leuk als je komt kijken. het duurt van 18.45 tot 19.30 en het is in de brede school.
Het opleidingsorkest geeft ook nog een optreden samen met 2 schoolklassen van de Snip en de SAS. Het wordt super leuk.

Donateursactie in Nieuwe Niedorp en Oude Niedorp

150 150 Niedorps Fanfare

Vroeger dan in voorgaande jaren heeft u in mei een brief ontvangen van Niedorps Fanfare om een vrijwillige bijdrage aan ons over te maken ter ondersteuning van de kosten die we als vereniging moeten maken om muzieklessen voor de jeugd te kunnen financieren. Deze brief was als bijlage meegestuurd met het Niedorper Weekblad net voor Pinksteren. Waarschijnlijk is deze brief aan Uw aandacht ontsnapt met het oog op de drukke pinksterdagen, zodat wij u vragen, voor zover dit nog niet is gebeurd,  dit jaar alsnog een bijdrage over te maken naar rek. nr. NL46 RABO 0370 9107 37 t.n.v. Niedorps Fanfare. Alle mensen die reeds een bedrag hebben overgemaakt of dit nog gaan doen,  willen wij heel hartelijk bedanken.