Concerten op de Afsluitdijk

  • oktober 13, 2023
1024 1024 Niedorps Fanfare

Zondag 24 september was voor ongeveer 80 muzikanten uit Noord-Holland en Friesland een heel bijzondere dag in meerdere opzichten. Samen repeteren, samen twee concerten geven op prachtige plekken, een aftrap voor veel meer mooie muziekactiviteiten in het land en laten zien dat samen muziek maken een superleuke hobby is!

Vier muzikanten van Niedorps Fanfare, Janneke, Petra, Dineke en Simon hadden zich hier ook voor opgegeven en ze waren in gezelschap van leden van o.a. Samen Voorwaarts uit Waarland/’t Veld en leden van het Noord-Hollands Ouderen Orkest (NHOO). Voor mij als toeschouwer en fotograaf gaf dit een heel vertrouwd gevoel! De weersomstandigheden waren fantastisch voor een buitenoptreden, zonnig en een zwakke wind, maar toch was het goed dat iedereen knijpers meegenomen had.

De dag begon om 9.00 uur met een repetitie in het Sociaal-cultureel centrum Het Vikingschip in Den Oever, waar de van tevoren toegezonden muziek moest worden ingestudeerd om een mooie samenklank te krijgen van alle muzikanten in de diverse muziekstukken. Het eerste concert vond plaats op het haventerrein bij Visrestaurant Havenzicht, bij de uitzichttoren in Den Oever. Er waren gelukkig stoelen geregeld voor de muzikanten, zodat iedereen ontspannen mee kon spelen. Na de mars Olympiade werden we welkom geheten door Mirjam Bakker, voorzitter van Stichting Flarden 2025. Het concert was in één woord geweldig. Ik heb ervan genoten en speciaal van het muziekstuk Nella Fantasia met de prachtige trompetsolo.

Het tweede concert vond plaats aan de Friese kant van de Afsluitdijk bij het Wadden Center in Kornwerderzand. Ook daar werd er nog heel enthousiast gemusiceerd. Om 17.00 uur was deze bijzondere dag ten einde. Met dank aan Guus en Annewiep van de organisatie Mear mei muzyk – plezier in samen muziekmaken!

Agenda

  • Filmmuziekconcert in Aartswoud 28 oktober

Oudpapier

  • 28 oktober
  • 25 november
  • 30 december