Terugblik op het afgelopen jaar

  • juli 17, 2023
1024 1024 Niedorps Fanfare

In tegenstelling tot andere verenigingen hanteren we bij Niedorps Fanfare als muziekvereniging het schooljaar als verenigingsjaar. Dit staat in verband met de vele schoolgaande leerlingen die we opleiden voor het opleidingsorkest met professionele leerkrachten. De laatste repetitie-avond heeft dan ook plaatsgevonden op donderdag 13 juli en we beginnen weer op 7 september. In die maand starten we weer met een nieuw lesprogramma voor de jeugd en voor oudere instromers. Houd de berichtgeving hierover goed in de gaten, o.a. in het Niedorper Weekblad, terwijl hieraan ook op de scholen in Nieuwe Niedorp aandacht gegeven zal worden! Plaats van samenkomst is de Brede School in Nieuwe Niedorp.

Het afgelopen jaar werd lesgegeven door de docenten Bart Koning, slagwerk, Inge Boersma koperblaas instrumenten en muzikale basisvorming en Dorenda Disseldorp als saxofoondocent. Het is goed merkbaar in beide orkesten dat we baat hebben bij goed opgeleide muzikanten die heel trouw en met plezier naar de repetities en de concerten komen.

Een grote stimulans hiervoor is natuurlijk ook een dirigent die op inspirerende en ontspannen wijze het orkest leidt en wij hebben in onze nieuwe dirigent Thomas Geerts een geweldige inspirator gevonden, die op geheel eigen wijze leiding geeft aan onze orkesten.

Agenda

  • Donderdag 20 juli afsluitende BBQ voor leden
  • Donderdag 7 september eerste repetitie

Oud papier

  • 29 juli
  • 26 augustus